• Вземи още -10% с промо код: PLUS10

  • Условия на доставка

    УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

   Доставката на поръчаната стока се извършва при следните условия:

   1. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

   2. Поръчаната от Потребителя стока се доставя до 3 работни дни на посочения от него адрес, при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адреса за доставката е посочен точно и е валиден.

   3. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

   4. Ако Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Продавачът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

   5. В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

   6. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния Потребител, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

   ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

   I. Потребител, поръчал стока от САЙТА, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

   1. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от Потребителя и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

   2. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;

   3. Ако цената, която Потребителят следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в САЙТА;

   4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка;

   II. Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката.

   Извън изброените случаи, Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

   За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

   III. След получаване и заплащане на стоката, Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:

   1. Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

   2. Ако при употреба стоката има съществен дефект, който я прави негодна за предназначението й;

   3. Без да посочва причина за връщането на продукта, ако той е в оригиналния си вид, опаковка и качество.

   IV. Рекламации се приемат, както следва:

   1. По точка 1 и 2 от предходната разпоредба: в срок от 24 часа от получаването на стоката.

   2. По точка 3: съгласно закона за защита на потребителите, чл.55, потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

   ПРОДАВАЧЪТ ще възстанови на Потребителя в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа.

   Транспортните разходи за връщане на покупката са за сметка на купувача.

   За да бъде върната една стока, тя трябва да е в изряден търговски вид:

   - стоката не е използвана;

   - опаковката й е запазена;

   - запазена е касовата бележка или фактурата;

   Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на Потребителя и извършен оглед за установяване на несъответствието.

   При необходимост от повече информация, отнасяща се до настоящия раздел, КЛИЕНТЪТ може да направи своето запитване на телефон: +359 888 233038 или на email: info@credomoda.eu

   НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

   Чл. 16. Заплащането на поръчаните стоки се извършва по следните начини:

   1. Наложен платеж: Заплащането на избрания от Вас продукт става в момента на извършване на доставка като съответната сумата се предава на куриера.

   2. По банков път (СЛЕД повърждаване на поръчката)

   Получател: Тейлърс ООД

   Банка: Юробанк България АД

   IBAN: BG72BPBI79241073009501

   BIC: BPBIBGSF

   РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

   Продавачът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

   1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрация в САЙТА или в по-късен момент;

   2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

   3. в други посочени в закона случаи.