• Вземи още -10% с промо код: PLUS10

   • Заявление за участие

    Заявление №  .. .. .. ..   .. .. .. .. / ….-....-……....

    за участие в програма mycredo

     

    1. Име, презиме, фамилия ………………………………………………………………………………………………………
    2. Адрес за кореспонденция ……………………………………………………………………………………………………
    3. Мобилен телефон …………………..……………………………………………………………………………………………
    4. Е-mail …………………………………….……………………………………………………………………………………………….
    5. Ден и месец на раждане ……………………………………………………..………………………………………………
    1. Препоръка от: Име………………..… Фамилия…………..……… Е-mail: ……………………….…………………

    Всички полета са задължителни!

    Давам своето съгласие предоставените данни да бъдат използвани за пазарни проучвания, реклама и поддържане на споменатата в това заявление програма.

    Подпис:

    Условия за издаване и ползване на карта по програма mycredo:

    • Карта се издава само след коректно попълване всички данни в заявлението.
    • Привилегиите по картата се ползват от момента на попълване на заявлението и приемането му от служител на Credo
    • Картата се предоставя на заявителя в 20 дневен срок след приемането на заявлението от служител на магазина и заплащане на еднократна членска такса от 25 лв.
    • Приносителите на клиентски карти за отстъпка Credo получават картата БЕЗПЛАТНО.
    • Получавате картата БЕЗПЛАТНО и при покупки над 250 лв.
    • Привличането на нов член в програмата ви носи бонус 5 лв., който се начислява по вашата сметка след попълване на заявление от препоръчаното лице. За целта, моля попълнете:

              1.        Име…………………… Фамилия…………………… e-mail: …………………………….………………………….
              2.        Име…………………… Фамилия…………………… e-mail: …………………………….………………………….
              3.        Име…………………… Фамилия…………………… e-mail: …………………………….………………………….
              4.        Име…………………… Фамилия…………………… e-mail: …………………………….………………………….
              5.        Име…………………… Фамилия…………………… e-mail: …………………………….………………………….

    • Картата е поименна и може да се ползва само от лицето на което е издадена. При съмнения лицето, ползващо картата е длъжно да удостовери самоличността си.
    • Натрупаните суми могат да се използват само за плащане при последваща покупка в магазини Credo, но не по-късно от една година от датата на последната покупка. Бонуса не подлежи на осребряване.
    • Картодържателят е длъжен незабавно да информира издателя  при загубване на персоналната си карта. В случай на дефектиране или нарушаване качествата  или целостта на картата, същата се връща на издателя.
    • Картата е собственост на издателя и нейното действие може да бъде прекратено при неспазване на гореописаните правила или с едномесечно предизвестие. При прекратяване действието с предизвестие неусвоеният бонус може да се използва в рамките на 12 месеца от датата на последната покупка.
    • Картодържателят се съгласява доброволно да получава новини и информация по e-mail или мобилен телефон, което съгласие може да оттегли по всяко време.

    Заявявам, че съм запознат с условията по издаване и ползване на персонална електронна карта по програмаmycredo.

     

    Заявител:                                                                                                                                                         Приел заявката:

     

    ВСЕКИ участник в програмата получава Персонална Клубна Карта, с която:

    v  Печели 10 % бонус върху всички платени суми в магазини credo (1)

    v  Получава ексклузивни предложения за определени артикули

    v  Участва в специални разпродажби по време на сезона

    v  Получава бонус от цената на вече намалени стоки.

    v  Получава безплатна доставка при покупки on-line.

    v  Участва в разиграването на апетитни награди.

    v  Получава актуална информация за нови колекции и промоции.

    v  Получава покани за светски събития.

    v  Печели допълнителен бонус при привличане на нов участник в програмата.

    v  Участва в партньорски програми на магазини за парфюмерия,  козметика и очила, фитнес и салони за красота, хотели и мн. др.

     

    Забележка: Настоящата програма прекратява действието на всички съществуващи клиентски карти Credo. Притежателите им могат да получат карта по програма mycredo БЕЗПЛАТНОслед попълване на Заявление за участие съгласно приложен образец.

     

     

    (1)Всички натрупани суми се акумулират в персонална сметка, с която може да разполага само титулярът на картата. Натрупаните суми могат да се използват за плащане, цялостно или частично, при всяка следваща покупка, но не по късно от една година от датата на последната покупка,единствено в магазини credo. Картата е поименна и може да се ползва само от лицето, на което е издадена. При съмнения лицето, ползващо картата е длъжно да удостовери самоличността си. При определени условия бонуса може да достигне 25%.